Mając zamiar zintegrować przemysłową kontrolę dostępu Roger z telewizją przemysłową, warto wziąć pod uwagę takie rozwiązania jak:

  • zastosowanie rejestratorów DVR
  • lub wybrać integrację za pomocą specjalnego generatora obrazu fiskalnych transakcji.

Oczywiście rozwiązania te mogą być stosowane równocześnie.

Zalety integracji czytników i rejestratorów

Rejestrator DVR pozwala na szybkie odtworzenie filmu, który został zarejestrowany. W tym przypadku integracja dotyczy wszystkich czytników, jak i kontrolerów, jakie udostępnia firma Roger. Integracja jest połączeniem różnych zdarzeń mających miejsce w systemie kontroli a obrazem, jaki został zarejestrowany przez telewizję przemysłową. Istotną informacją jest, że konfiguracja, patrząc od strony systemu, odbywa się przy pomocy oprogramowania PR Master.

Generator fiskalnego obrazu pozwala na prawidłowe wyświetlenie tekstowych wiadomości z kontroli dostępu RACS 4, które przekazywane są bezpośrednio na monitor przemysłowej telewizji. Co ważne, można bez problemu wyświetlać zarówno rodzaj zdarzenia, kto był przyczyną zdarzenia, o której godzinie, jak i w jakim dniu wystąpiło. Dużą zaletą RACS 4 jest fakt, iż umożliwia on integrację z prawie każdym generatorem obrazu, który pracuje w terminalowym trybie, którego komunikacja odbywa się, przy pomocy magistrali RS485.

Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie zapewnia dużą funkcjonalność, i jak już zostało wspomniane, mogą być wykorzystywane równocześnie, nie wpływa to na ich prawidłową pracę.